ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

A Siker-nő Kft., mint adatkezelő a www.itsyourworld.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

AZ ADATKEZELŐ
www.itsyourworld.hu honlapot működtető adatkezelő:
Cégnév: Siker-nő Kft.
Székhely: 1029 Budapest, Tamara u. 10.

Adószám:  25296905-2-41
Telefonszám: +36 30 348 4620
E-mail cím: info@itsyourworld.hu
Honlap: www.itsyourworld.hu
Képviselők: Molnár Judit és Molnár Béláné ügyvezető igazgatók külön, külön
(a továbbiakban Adatkezelő)

 

1. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
www.itsyourworld.hu honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulása esetén gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat abból a célból, hogy programajánlókat, hírleveleket küldjünk, valamint a megadott elérhetőségen kapcsolatba léphessünk az érintettekkel, eseményre való jelentkezés, illetve egyéb kérdés esetén.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adatok:

név, email-cím, telefonszám; cég esetében ezen felül: cégnév, beosztás

számlázáshoz ezen felül: lakcím, cég esetében: cég székhelye, adószáma

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 

2. NAPLÓZÁS
A  weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

GOOGLE ANALYTICS

A weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

www.itsyourworld.hu oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket, hírlevél feliratkozásokat, illetve esemény jelentkezéseket a rendszer az info@itsyourworld.hu címre továbbítja, ahol az ügyfél jelentkezésének, kérésének, kérdésének megfelelően válaszolunk.

 

ADATFELDOLGOZÓ
Név: Siker-nő Kft.
Székhely: 1029 Budapest, Tamara u. 10.
FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használjuk fel.

Az érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos panaszukkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhatnak.

 

FELHASZNÁLÓI JOGOK, BIZTONSÁG ÉS FELÜLVIZSGÁLAT
A Siker-nő Kft. által szervezett rendezvények jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvétel készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond.

A Siker-nő Kft. kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét.

A Siker-nő Kft. fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.