A nyereményjátékban résztvevő személyek

A játékban részt vevő személyek A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói. A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2018. 09. 17 – 2018. 10. 05. között a játék poszt, komment szekciójába leírja, a feltett kérdésre a választ.


A játék időtartama

2018. 09.17. 19 órától 2018. 10.05. 23.59-ig.

Sorsolás 2018. 10.06.

A nyeremény

A nyereményjátékban kisorsolásra kerül 2×2 db jegy az október 18-i győri Fétis 18+ Bűvészet és Stand Up Balogh Annával exkluzív estre, 2x2x4.990 Ft értékben.
A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebookon értesítjük. A nyeremény átvételéről további tájékoztatást e-mailben küldünk. A Siker-nő Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Siker-nő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Siker-nő Kft. az It’s YOUR World Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.

A Szervező jogai

A Siker-nő Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az It’s YOUR World honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Siker-nő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Siker-nő Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Siker-nő Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Siker-nő Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Siker-nő Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mind addig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Siker-nő Kft. számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos további információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@itsyourworld.hu